Happy Easter / Wesolych Swiat Wielkanocnych

Hello,

Happy Easter – I am celebrating surrounded by decorations on my curly willow … below you can see one of the eggs I made this year… Have a joyful and peaceful Easter … 🙂

Czesc,

Wesolych Swiat Wielkanocnych – ja swietuje otoczona dekoracjami na mojej kreconej wierzbie … ponizej jedno z jajek ktore zrobilam w tym roku … zycze radosnej i spokojnej Wielkanocy … 🙂